Helse Miljø og Sikkerhet

From Biomedhms
Click here for English


Institutt for biomedisin

Image007.jpg
QR-HMS.png

Velkommen til HMS sidene til Institutt for biomedsin (IBM).

Her finner du HMS-permen, link til HMS-testen og annen viktig informasjon som viktige telefonnummer og lignende.

Det er obligatorisk for alle som skal jobbe eller studere ved IBM å bestå en HMS-test. Les HMS-permen før du tar testen.

Det overordnede målet for HMS-arbeid ved Institutt for biomedisin (IBM) er å utvikle og vedlikeholde et arbeidsmiljø som fremmer helse, jobbtrivsel, motivasjon og sikkerhet for alle ansatte og studenter.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå.


Arbeidsmiljøet ved IBM skal:

  • fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel.
  • være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelaterte sykdommer eller rammes av ulykker.
  • være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne.
  • være slik at alle både ledere, ansatte og studenter behandles med gjensidig respekt, viser omsorg og gis ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.


Systematisk HMS innebærer jevnlig:

  • kartlegging av arbeidsmiljøet
  • utarbeidelse av handlingsplaner
  • iverksetting av nødvendige tiltak
  • oppfølging og evaluering

Lenker

Viktig Kontaktinformasjon

E-post (IBM) adm.biomedisin@uib.no
BBB Drift 555 86250
Vaktleder, Haukeland 55 97 20 04
NØDNUMMER
BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113